De namen en de verdeling van de bevoegdheden van het College van Burgemeester en Schepenen.

Ganshoren:  De namen en de verdeling van de bevoegdheden van het College van Burgemeester en Schepenen.

Hierbij vindt u de potentiële namen en de bevoegdheden van het toekomstig schepencollege van de gemeente Ganshoren dat over enkele weken zal geïnstalleerd worden.

In deze gemeente van bijna 25.000 inwoners, gelegen ten N.W.van de hoofdstad, heeft de lijst ProGanshoren van Pierre Kompany op 14 oktober de verkiezingen gewonnen met 9 zetels (op 27), voor de lijst Ensemble/Samen#Carthé (6), de LB – Liste Bourgmestre/ Lijst Burgemeester (5), Ecolo-Groen (4), DéFI (2) en de NVA (1).

De lijst ProGanshoren, LB – Lijst Burgemeester en DéFI hebben een akkoord gesloten voor de legislatuur.

Pierre Kompany (ProGanshoren) werd geplebisciteerd tot nieuwe Burgemeester. Hij zal als voornaamste bevoegdheden de Politie, de Preventie, het Toezicht op het OCMW, de Communicatie, en de Internationale Solidariteit en Betrekkingen hebben.

Stéphane Obeid ( LB-Lijst Burgemeester) zal Eerste Schepen zijn, belast met de Financies en de Begroting, de Smart City (digitale zaken), de Lokale en Duurzame Economie en de Openbare Netheid.

De andere Schepenen:

– Jean Paul Van Laethem (ProGanshoren): Derde Leeftijd, Burgerlijke stand – Bevolking, Sport, Huisvesting

– Marina Dehing-van den Broeck (ProGanshoren): Nederlandse Cultuur, Nederlandstalige Jeugd, Gezondheid, Sociale Zaken en – Cohesie

– Grégory  Rase (DéFI): Goed Bestuur en Transparantie – Burgerparticipatie – Wijkcomités – Lokale Democratie – Gelijke Kansen, Human Ressources, Tewerkstelling

– Sabrina Baraka (LB – Lijst Burgemeester) : Feestelijkheden – Stadsanimatie, Franstalige Jeugd, Dierenwelzijn, Leefmilieu

– Quentin Paelinck (ProGanshoren): Baby- en Peuterzorg, Gezin, Onderwijs, Openbare Werken en Overheidsopdrachten

– Magali Cornelissen (LB – Lijst Burgemeester) : Franse Cultuur, Stedenbouw, Mobiliteit, Agenda 21

– Chantal De Saeger (ProGanshoren) : zal voorgesteld worden als

Voorzitster van het O.C.M.W. (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn).

De begroting 2019, het driejaarlijks plan en de algemene beleidsverklaring worden tegen begin 2019 aangekondigd.