En Campagne!

Député Bruxellois et Conseiller communal à Ganshoren, je suis aussi et surtout Papa de 3 enfants et Papy puissance 6 ! Impliqué depuis toujours dans l’amélioration de la condition humaine et la diversité culturelle, je mets mon expérience à profit dans le « mieux Vivre Ensemble » et ce quotidiennement. Toujours à votre écoute et présent sur le terrain, je suis soucieux du bien-être de nos jeunes, de nos séniors et d’une excellente gestion de l’intergénérationnel, le succès du « FAIRE ENSEMBLE » !

Brussels Volksvertegenwoordiger en Gemeenteraadslid te Ganshoren, ben ik ook en vooral Papa van
3 kinderen en 6x Papy! Altijd begaan met de leefwereld van de mensen en de culturele diversiteit, stel ik mijn ervaring ter beschikking van het “beter SAMEN LEVEN “ en dit dag na dag. Steeds met een luisterend oor en aanwezig op het terrein, hecht ik zeer veel belang aan het welzijn van onze jongeren, van onze senioren en ijver ik voor een voortreffelijke intergenerationele aanpak, het succes van het “SAMEN DOEN”!